Maksud perkataan ReikiPerkataan bahasa Jepun “Reiki” berasal dari cantuman dua buah perkataan iaitu. “Rei” dan “Ki”.
Perkataan “Rei” bermaksud “universe”, alam semesta, sejagat atau suci. Perkataan “Ki” bermaksud tenaga, energi, vital dan sebagainya.

Perkataan “Reiki” membawa maksud - Tenaga alam semulajadi, tenaga sejagat, tenaga Suci, tenaga vital dan seumpamanya.

No comments:

Post a Comment