Apa Itu Chakra?

Perkataan Chakra dari bahasa Sanskrit membawa maksud, Roda. Fungsi badan ini di namakan sebagai chakra kerana roda yang bergerak akan membawa kereta yang tercantum ke destinasinya. Roda yang bergerak dengan laju juga akan menghasilkan tenaga. Seumpama itu Chakra manusia yang aktif dan bergerak akan menghasilkan jumlah tenaga yang tinggi.

Badan manusia mempunyai 7 buah chakra utama yang menghasilkan, menerima, menyimpan dan menyalurkan energi ke anggota badan yang berkaitan.
(Lokasi Chakra di badan manusia)

No comments:

Post a Comment